• Sotning

    Att sota regelbundet minskar risken för bränder framför allt att om fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra exempelvis en brand. Utöver brandrisken så har sotningen stor betydelse för miljön och för din bränsleförbrukning. Eldar du rätt och sotar din panna regelbundet släpper den ut mindre miljöpåverkande utsläpp och drar mindre bränsle vilket är bra för ekonomin. Vi utför sotningen i Lilla Edets kommun på uppdrag av kommunen.

    mer om
  • Brandskyddskontroll

    För att förebygga risken för brand i eldstäder och kaminer är du skyldig att se till att det utförs regelbunden sotning och brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och Lilla Edets kommun har gett oss behörigheten till att utföra tjänsten.

    mer om

Kontakt

Tel. 031-3885520

Location

Dagjämningsgatan 6, 415 09 GÖTEBORG