Besiktningar

Besiktningar

Besiktning av rökkanaler och elstäder.

Antingen görs en kontroll vid nyinstallation eller när man inte använt objktet på länge. Det görs för att få en statuskontoll på anläggningen.