Nyinstallation

Home / Ventilation / Besiktningar / Nyinstallation

Nyinstallation

Vid nyinstallation av eldstad i din fastighet så kräver byggnadsnämnden en sakkunnighetsbesiktning från en fristående besiktningsman. Detta görs som en del av kontrollplanen för att du skall få ditt slutintyg av byggnadsnämnden.

Kontrollen innefattar okulär kontroll av installationen samt ett röktrycksprov eller en läckagemätning av rökkanalen.

Comments are closed.