Injustering

Home / Ventilation / Injustering

Injustering

20161102_123329Eftersom uppvärmningen av luft påverkar energiåtgången är det viktigt att ha rätt luftflöden så att alla rum i en fastighet får tillgång till rätt mängd luft.
Vid nybyggnationer, ombyggnationer och installationer genomför vi noggranna luftflödesmätningar så att ventilationen får rätt värden vilket leder till att din fastighet mår bra och du slippar onödiga kostnader då du slipper energislukande system med undertryck eller system med övertryck som kan leda till fukt- och mögelproblem.

Comments are closed.