Om Oss

Home / Om Oss

Om Oss

LFTF SEARCH AB är verksam idag inom området OVK besiktningar, injusteringar och sotning och ventilation i Borås och Göteborg med omnejd.
I Verksamheten ingår även uthyrning av personal inom sotning-brandskyddskontroller, då vi har lång erfarenhet, gedigen utbildning och väldigt goda referenser inom området.
Vårt mål är att alltid motverka fukt, lukt och mögel och se till att hyresgäster och fastigheter mår bra. En annan del av bolaget arbetar med Ledningssystemet FR2000.

Vi är kvalitets och miljöansvariga (KMA)för image-0-02-05-f4bbf6a1658d8e63f148f53e7203324da3d9f6cb1bbd65a67e414112d427a491-vELON, ca 145 företag idag, där vi hjälper organisationerna med att utveckla sina Ledningssystem vidare, bygga upp nya ledningssystem till intresserade nya företag i organisationerna och genom detta generera tillväxt i företagen.

Stora förändringar äger rum i dagens näringsliv. Gårdagens idéer ger inte gångbara resultat för morgondagens näringsliv.
En allt viktigare faktor inför framtiden är utveckling av förmågan till personlig kommunikation, projektorienterade arbetsinsatser och kvalitetsstyrning av processer och rutiner, något som vi är specialiserade på och som lyser igenom genom arbetssättet i vårt bolag.

Comments are closed.