FR2000

FR2000

20161102_105018Då kunskap och kvalitet är en grundstomme för oss på
LFTF SEARCH AB är vi själva certifierade och arbetar aktivt enligt ledningssystemet FR2000.

Att ställa kunden i focus och lösa deras problem är en utmaning men genom vårt ledningssystems enkelhet, affärsmässighet och vårt regelbundna förbättringsarbete säkerställer vi vårt arbetssätt så vi täcker alla krav som
ställs på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet vilket leder till att vi lyckas med det vi är bra på
–att se helhetssynen i varje uppdrag.

Comments are closed.